Laatste nieuws

Website tijdelijk op on hold!

In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG) hebben wij besloten zoveel mogelijk persoonlijke informatie op de website te verwijderen.
Wij verzoeken ouders en deelnemers, indien zij bezwaren maken dat er nog foto's op de website staan van de deelnemer(s), dit met spoed te melden via email: info@chsraalte.nl  
Deze foto's zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

Oproep versterken Kader CHS

De Carmel Handbalschool Salland wil haar organisatie graag versterken.

Sinds 1 juli 2016 is de CHS geheel zelfstandig onder de rechtsnaam Stichting SportStimulering. Deze stichting dient statutair een bestuur te hebben, hetgeen voorbije seizoen is ingevuld met een voorzitter en een secretaris penningmeester. Beide personen waren ook elders in de uitvoering actief.
Onze uitdaging: vanaf 1 september 2017, bij de start van het nieuwe seizoen, willen wij de organisatie dusdanig versterkt hebben, dat de huidige functionarissen enige verlichting krijgen.

Handbalweek 2017

De CHS is al weer gestart met de organisatie van de CHS Handbalweek 2017 van 27 tot en met 30 december.
We kunnen nu al wel verklappen dat er bijzondere teams naar Raalte komen!
Wij willen graag in contact komen met mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle Handbalweek.
De organisatie is in deelgebieden gezet. Elk deelgebied kent een coördinator en de coördinatoren vormen samen met de vaste CHS-mensen het Organisatieteam Handbalweek.
Het is de bedoeling dat de coördinator per deelgebied ook weer een team samenstelt.

Dione Housheer in Oranje selectie

Op 21 februari 2013 werd Dione Housheer nog getraind door Estavana Polman en Sanne van Olphen tijdens de trainingstage van de CHS in het Deense Logumkloster.
Twee jaar later: de CHS-stage in Sjolund en na de wedstrijd van Esbjerg zat ze naast Estavana en Laura in CHS-kleding.
Nu mag zij samen met hen trainen en misschien al wel met hun spelen in het grote Oranje. En.. misschien ook op de foto, maar dan in Oranjeshirt?
Van harte proficiat met de selectie, Dione en op naar weer een volgende stap.
Je keek in 2013 al jaloers naar de EHF-Cup in Viborg....

Handbalweek: 27 t/m 30 dec. 2017

De organisatie van de CHS Handbalweek 2017 komt tot een afronding!
Wij wachten nog op enkele definitieve bevestigingen.
Er staat weer een aantrekkelijk programma met scholingen, clinics en elke avond mooie wedstrijden.
Welke teams komen dit jaar naar Raalte?
Natuurlijk is de CHS Handbalweek de stageweek voor onze oudste groep: zij spelen elke dag. Voor de overige CHS-teams zijn er ook wedstrijden.
Het Nederlands teams U18 is traditioneel aanwezig. Litouwen U18 komt ook.

Meer nieuws