Oproep versterken Kader CHS

De Carmel Handbalschool Salland wil haar organisatie graag versterken.

Sinds 1 juli 2016 is de CHS geheel zelfstandig onder de rechtsnaam Stichting SportStimulering. Deze stichting dient statutair een bestuur te hebben, hetgeen voorbije seizoen is ingevuld met een voorzitter en een secretaris penningmeester. Beide personen waren ook elders in de uitvoering actief.
Onze uitdaging: vanaf 1 september 2017, bij de start van het nieuwe seizoen, willen wij de organisatie dusdanig versterkt hebben, dat de huidige functionarissen enige verlichting krijgen.

Ook een mooie gelegenheid om taken te splitsen en beter neer te zetten. Bij deze de oproep aan ouders van onze deelnemers om zich beschikbaar te stellen voor een taak bij de CHS.
In vergelijk met een vereniging zijn de bestuurlijke taken beperkt, want de CHS kent geen leden en competities. De technische en medische staf is voor komend seizoen bijna rond.

Welke taakgebieden zien wij graag ingevuld in een bestuurlijke setting?

  • Technische zaken: bewaking technische en medische processen
  • Evenementen: organisatie handbalweek, stage
  • Financiën: beheer financiën
  • Equipment: beheer materialen/kleding
  • Communicatie intern: met deelnemers en technische en medisch kader
  • Communicatie extern: met o.a. NHV, andere handbalscholen, overheden

Wij hebben deze taken (nog) niet ingevuld via titels als voorzitter, secretaris enz. Wij willen de taken graag toebedelen aan personen die kwaliteiten hebben om genoemde taken te kúnnen invullen en een  intrinsieke motivatie hebben om voor de talenten een mooie organisatie in stand te houden.
Wij denken dat per taak gemiddeld 1 of 2 uur nodig is, waarbij soms een kleine piek, dus overzichtelijk.
Wij zijn geen vergaderorganisatie: duidelijke afspraken en vertrouwen in elkaar geven het beste resultaat. Vrijblijvendheid is niet van toepassing.

Heb jij een "helicopterview" en heb jij interesse om ter wille van de talenten de CHS een stevig fundament te geven?
Of ken je mensen die wellicht een steentje kunnen en willen bijdragen? 
Wil je iets meer weten over de taakgebieden?

Neem dan even contact met ons op via chs@home.nl