Website tijdelijk op on hold!

In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG) hebben wij besloten zoveel mogelijk persoonlijke informatie op de website te verwijderen.
Wij verzoeken ouders en deelnemers, indien zij bezwaren maken dat er nog foto's op de website staan van de deelnemer(s), dit met spoed te melden via email: info@chsraalte.nl  
Deze foto's zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

Wij hopen voor de start van seizoen 2018-2019 de website geheel her-ingericht te hebben, waarbij de toetsing van de privacyregels optimaal zijn.
Excuses voor het ongemak.

U kunt nog wel gebruik maken van het CHS-aanmeldformulier voor nieuwe deelnemers!