Algemeen

Carmel Handbalschool Salland  
Stichting SportStimulering h.o.d.n. CHS
Centraal postadres CHS: volgt
Centraal emailadres: info@chsraalte.nl
Rabobank IBAN: NL34 RABO 0308 4634 20
Kamer van Koophandel: 05061353
   
Bestuur:  
Voorzitter vacant
Externe communicatie vacant
(Financiële) administratie vacant
Technische zaken vacant
   
Bijzondere taken:  
Kledingbeheer  
   
Ondersteuning:  
Topsport Overijssel/RTO Oost:  
Nederlands Handbal Verbond:  
Topsportcoördinator  
Carmel College Salland:  
   
Technische Organisatie vacant
Technisch coördinator: vacant