Doelstelling

De CHS biedt jonge speelsters/spelers van alle verenigingen uit de regio de mogelijkheid tot het volgen van extra trainingen die jou hopelijk helpen je doel te bereiken: het spelen van tophandbal.
In het streven naar een zo hoog mogelijk spel- en competitieniveau willen we de binding met spelers met hun verenigingen laten behouden: de spelers blijven dus lid van eigen club. Daar tegenover: zij verrijken zich speltechnisch door bij de CHS extra te komen trainen. 
Binnen de CHS wordt gewerkt vanuit de vijf pijlers die beschreven staan in het opleidingsplan en leidend zijn in het beleid talentontwikkeling van het Nederlands Handbal Verbond, gebaseerd op de Nederlandse Handbal Visie:

Snel – Dynamisch – Verrassend – Effectief

De vijf pijlers zijn:

  • fysiek
  • mentaal
  • tactisch
  • sociaal
  • technisch

Met het opleidingsplan borgen wij dat alle aspecten per leeftijdsgroep en per individu behandeld worden. Wij bieden de talenten een top-opleiding die aansluit bij de nationale en internationale ontwikkeling en eisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er tijdens de opleiding veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van eigen persoonlijkheid, eigen verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van het talent (de deelnemer).
In dit opleidingsplan is ook de handbalontwikkeling beschreven voor de speler en de keeper in de leeftijd 9 tot en met 17 jaar. Binnen de CHS is dit de leeftijd waarin een speelster kan deelnemen.

OVER DE TRAINING:
Het maximale uit jezelf halen!
De trainingen binnen de Carmel Handbalschool Salland zijn gericht op individuele ontwikkeling waarbij talenten de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Daarbij maakt de CHS gebruik van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). De trainer heeft in het seizoen meerdere evaluatiegesprekken met de deelnemer aan de hand van POP. Stapsgewijs worden de aandachtspunten besproken waar progressie geboekt is of waar extra aandacht aan besteed kan worden. Het geheel van bovengenoemde afspraken worden individueel vastgelegd in een Talent VolgSysteem.

KWALITEIT
De CHS helpt talenten om het maximale uit zichzelf te laten halen. Op de eerste plaats komt de keuze van het talent zelf: “ik wil het beste uit mijzelf halen!” en “ik wil daarin investeren!” Daarbij kies je voor een goede club en als de club niet alles kan bieden, dan kan de handbalschool een belangrijke bijdrage leveren in o.a. extra trainingsuren op basis van de 5 pijlers: techniek, tactiek, fysiek, mentaal en sociaal.
De aanwezigheid van voldoende (opgeleide) trainers is voor het geven van trainingen van groot belang voor de ontwikkeling van de deelnemer. De CHS wil mede daarom de handbalsport in het algemeen een extra impuls geven door extra aandacht te geven aan het opleiden van kader. De CHS biedt uitstekende trainingsfaciliteiten in een veilige en vertrouwde omgeving. De trainingen worden gegeven in Sporthal Tijenraan in Raalte.

TALENT VOLGSYSTEEM (TVS)
Aandacht voor het individu!
Binnen de Carmel Handbalschool Salland worden door de trainers en coördinatoren van elke deelnemer (speelster en keeper) een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) gemaakt, natuurlijk samen met de speelster/keeper. Het POP bevat vijf elementaire punten (fysiek, technisch, tactisch, mentaal en sociaal) die zijn vastgelegd in het opleidingsplan van de CHS. Aan deze punten wordt gedurende het handbalseizoen veel aandacht besteed.
Het moeten voor de deelnemer altijd haalbare doelen zijn om binnen het seizoen aan te kunnen werken. Naast de vijf pijlers staan op de POP-lijst ook de aandachtsgebieden voeding, school en algemene individuele zaken. De trainer heeft in het seizoen meerdere evaluatiegesprekken met de deelnemer aan de hand van het POP. Stapsgewijs worden de aandachtspunten besproken waar progressie geboekt is of waar het wenselijk is extra aandacht aan te besteden. Het geheel van bovengenoemde afspraken worden individueel vastgelegd in een Talent Volg Systeem.

INLOGGEN DEELNEMERS TVS